PrevádzkareňiMZ solutions, s.r.o.
Lipová 6553/10A
91501 Nové Mesto nad Váhom


: +421 322028929
: obchod@imz.sk

SídloiMZ solutions, s.r.o.
Lipová 6553/10A
915 01 Nové Mesto nad Váhom

: 47453664
: 2023889109
: SK2023889109
ORSR Trenčín, Oddiel s.r.o., Vložka číslo: 29196/R