Predajca

Názov:iMZ solutions, s.r.o.
IČO:47453664
DIČ:2023889109
IČ DPH:SK2023889109
Mesto:Nové Mesto nad Váhom
PSČ:91501
Adresa:Lipová 6553/10A
Telefón:+421 322028929
E-mail:obchod@imz.sk
Kontakt:Marián Žucha
ORSR Trenčín, Oddiel s.r.o., Vložka číslo: 29196/R